Expert in juridische en compliance kwesties

Privacybescherming

Legal technology

Legal risk management

Bedrijfsjuridische ondersteuning

Expert in juridische en compliance kwesties

Privacybescherming

Legal technology

Legal risk management

Bedrijfsjuridische ondersteuning

Expert in juridische en compliance kwesties

Privacybescherming

Legal technology

Legal risk management

Bedrijfsjuridische ondersteuning

Gorter Legal

Waarom juridische ondersteuning van GORTER LEGAL?
Wet- en regelgeving verandert snel en men kan van een ondernemer niet verwachten dat hij/zij tijd vrijmaakt om deze op de voet te volgen. Ongemerkt en onbedoeld kan men flink uit de pas gaan lopen, met alle mogelijke risico’s ten aanzien van reputatieschade, boetes en aansprakelijkheid. Dat deze risico’s inherent zijn aan het ondernemen is evident. Het is echter van belang om de voor- en nadelen van deze risico’s en eventuele vermindering ervan tegen elkaar af te wegen. Financiële tegenvallers hebben rechtstreeks gevolg voor de resultaten. Voorkomen kan worden dat de zware financiële tegenvallers door juridische of compliance kwesties worden veroorzaakt. Daar wil GORTER LEGAL graag aan bijdragen.

 

Wat kan GORTER LEGAL u bieden?

 • Bedrijfsjuridische en/of compliance ondersteuning waarbij betrokkenheid en een praktische aanpak voorop staan
 • Change Management voor uw juridische en compliance organisatie
 • Integriteitstrainingen en cultuurveranderingsprogramma’s

 

Wanneer biedt GORTER LEGAL uitkomst?

 • Als een vaste juridische kracht niet nodig of verantwoord is
 • Als alternatief voor het inschakelen van een advocatenkantoor
 • Als gesprekspartner of tijdelijke steun voor uw bedrijfsjurist waar en wanneer deze daar behoefte aan heeft of voor een second opinion
 • Als vervanger voor uw bedrijfsjurist of secretaris die tijdelijk afwezig is
 • Als extra ondersteuning gedurende een incidentele drukke periode of een project

 

Welke juridische kwesties vallen o.a. onder de expertise van GORTER LEGAL?

 • Alle soorten van contracten, incl. algemene voorwaarden
 • Ondernemingsrechtelijke kwesties
 • Mededingingsrechtelijke kwesties
 • Franchiseovereenkomsten
 • Financieringen en zekerheden
 • Fusies en overnames, samenwerkingsverbanden
 • Financieel toezicht (banken, betaalinstellingen, verzekeraars)
 • Compliance / integere bedrijfscultuur
 • Legal risk management
 • Legal operations
 • Privacybescherming

 

Betrokken, praktisch, flexibel, betrouwbaar en… met een glimlach.
Dit is wat u van Gorter Legal voor bedrijfsjuridische ondersteuning mag verwachten!