Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. GORTER LEGAL is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik ervan of van eventueel onjuiste of incomplete informatie op deze website. Deze website is zorgvuldig samengesteld en wordt van tijd tot tijd met dezelfde zorg aangevuld en/of aangepast. Wanneer u informatie zendt aan GORTER LEGAL via email, is deze informatie niet beveiligd. Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie zorgvuldig behandeld.

Geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande toestemming van GORTER LEGAL verboden.

Deze site en de inhoud ervan is gericht op gebruikers woonachtig of gevestigd in Nederland. Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen over dit gebruik en de gevolgen ervan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.