Privacy

GORTER LEGAL hecht eraan dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van gebruikers van deze website dan ook belangrijk. Ten aanzien van de eventuele verwerking van deze gegevens handelt GORTER LEGAL in overeenstemming met de in Nederland toepasselijke wet-en regelgeving. Derden die GORTER LEGAL ondersteunen bij het installeren en instandhouden van deze website, internetbeveiliging of anderszins en onze hard- en software verplichten zich eveneens om zich te houden aan deze wet-en regelgeving.