Profiel

GORTER LEGAL werd in juli 2005 opgezet door Mr Marja Gorter. Bijna 30 jaar is zij juridisch actief bij werkgevers in de advocatuur en het bedrijfsleven op nationaal en internationaal niveau. Zij past de opgebouwde kennis en ervaring ook toe via haar eigen onderneming gespecialiseerd in bedrijfsjuridische ondersteuning. Via samenwerking met collega’s in de bedrijfsjuridische branche stelt zij een doorlopende en betrouwbare ondersteuning aan de cliënten van GORTER LEGAL zeker.

Mr. Marja Gorter:
Na afronding van haar studies Nederlands-Antilliaans en Nederlands recht (1989 resp. 1990) werkte zij gedurende 10 jaar in de advocatuur bij NautaDutilh, Advocaten, Notarissen en Belastingadviseurs. In de vestiging in Rotterdam werkte zij in de scheeps- en luchtvaartfinancieringen, de maritieme advocatuur en daarna de overnamepraktijk. Vervolgens werkte zij een aantal jaren vanuit de vestiging in New York voor Amerikaanse cliënten die in Nederland of de overzeese gebiedsdelen in het Caraïbisch gebied (vnl. Curaçao en Aruba) actief waren. Met name werkte zij daar op het terrein van ondernemingsrecht, bankrecht, financieringen, fusies en overnames en overeenkomstenrecht. Na terugkeer uit New York eind 1999 stapte zij over naar het bedrijfsleven. Aanvankelijk als senior bedrijfsjurist bij Koninklijke Ahold NV, daarna als Director Legal en Corporate Secretary bij Atradius NV (voorheen: Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV, “NCM”) en vervolgens als Senior Corporate Vice-President Legal & Compliance bij LeasePlan Corporation NV, tevens lid van het Corporate Management Team. Vanaf januari 2018 koos zij volledig voor het ondernemerschap en vervult diverse functies bij opdrachtgevers, waar Takeaway.com Payments B.V. er een van is (bestuurder met focus op financiële toezichtswetgeving en compliance).

Bij Ahold lag het accent op emissies van aandelen en obligaties in Nederland en daarbuiten, alsmede op overnames en joint ventures in Latijns-Amerika. Bij Atradius, een onder toezicht staande Nederlandse verzekeraar, gaf Marja leiding aan juridische afdelingen in 8 verschillende landen. Zij was werkzaam vanuit de kantoren in Amsterdam en Keulen. Gedurende deze jaren werden er alle mogelijk denkbare juridische kwesties die zich bij ondernemingen kunnen voordoen aan haar voorgelegd. Zij heeft derhalve uitgebreid ervaring opgedaan met een diversiteit aan juridische kwesties en in een groot aantal rechtsstelsels in de wereld. Bij LeasePlan, een onder toezicht staande Nederlandse bank, coördineerde zij de zaken voor de juridische en compliance afdelingen in 32 landen en legde focus op het adviseren over en optreden in allerlei zaken vanuit een juridische en compliance achtergrond en ondersteunde zij zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen in relevante kwesties.

Ontwikkeling van kennis van GORTER LEGAL houdt gelijke tred met de ontwikkelingen op dat gebied in de bedrijfsjuridische en compliance sfeer. Mr Marja Gorter heeft na de afronding van haar studies Nederlands en Nederlands-Antilliaans recht, vele cursussen en opleidingen gevolgd relevant voor haar werkterrein. Dat blijft zij doen. Voorts rondde zij in 2007 haar studie Corporate Compliance af (VU, Amsterdam), in 2010 het New Board Program (Nyenrode, Breukelen) en in 2017 het General Counsel Executive Program (Rotterdam School of Management).