Referenties

GORTER LEGAL voerde tot tot nu toe opdrachten uit voor opdrachtgevers, waarvan de juridische of compliance ondersteuning als volgt kan worden omschreven:

  • een startende onderneming actief op het gebied van medische preventie, die behoefte heeft aan juridisch advies op het gebied van ondernemingsrecht, intellectuele eigendomsrechten, privacybescherming, softwarecontracten, vergunningen, medische wetgeving.
  • een grote bank-verzekeraar o.a. actief in het uitbreiden van haar Europese belangen, waarbij over o.a. engagement letters, letters of intent en overnamedocumenten wordt geadviseerd.
  • een groep van ondernemingen actief op het gebied van telecommunicatie waar een kwestie van bedrijfsopvolging aan de orde is.
  • adviseren omtrent franchisekwesties in de kinderspeelparadijzen-branche, die onder meer hebben geleid tot verbeterde overeenkomsten, het oplossen van juridische geschillen en het opstarten van een nieuwe franchiseketen.
  • adviseren over het vormgeven van een Raad van Advies en gerelateerde ondernemingsrechtelijke aspecten van een jonge dynamische organisatie actief in management consultancy.
  • opzetten en uitrollen van een stappenplan ter bescherming van persoonsgegevens bij diverse opdrachtgevers (profit en non-profit organisaties).
  • adviseren van diverse start-ups in o.a. de horeca- en de mode-industrie.
  • managen van de legal, compliance en financieel-toezichtaspecten bij een Nederlandse betaalinstelling.

Gedurende de bijna 30 jaar die Mr Marja Gorter in de advocatuur en het bedrijfsleven actief is op juridisch terrein in de meest uiteenlopende kwesties en in binnen- en buitenland, heeft zij een zakelijk netwerk en contacten opgebouwd. Op verzoek zullen referenties worden verstrekt.

Bij belangstelling om GORTER LEGAL in te schakelen voor advies en ondersteuning en de wens tot het ontvangen van nadere informatie van referenties, zal GORTER LEGAL de betreffende contactgegevens graag verstrekken zodra u daarom vraagt.