Voorwaarden en kosten

Honorarium

GORTER LEGAL hanteert schappelijke uurtarieven. De hoogte ervan is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de duur ervan en de werktijden. Het honorarium op uurbasis wordt gedeclareerd op basis van werkelijk bestede uren volgens een gedetailleerde urenspecificatie met aanduiding van de betreffende werkzaamheden.

Kosten

Geen kantoorkosten worden in rekening gebracht. Wel in voorkomende gevallen gemaakte reiskosten.

Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van dienstverlening van toepassing (gedeponeerd bij Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 39090817). Deze kunt u hier downloaden.