Werkwijze

De volgende stappen zullen in de regel gevolgd worden indien GORTER LEGAL u zal gaan ondersteunen:

Stap 1

U benadert GORTER LEGAL.

Stap 2

Mr Marja Gorter en u bespreken – geheel vrijblijvend en kosteloos – wat u nodig denkt te hebben aan ondersteuning, op welke momenten of gedurende welke periode, voor welke soort werkzaamheden etc. Aansluitend wordt besproken hoe voor u de samenwerking het prettigst en het meest efficiënt zou kunnen verlopen. Tenslotte verdiept zij zich in uw bedrijf, uw producten, diensten of activiteiten en de branche waarin u werkzaam bent voor zover nodig of wenselijk voor de te bieden ondersteuning.

Stap 3

De dienstverleningsovereenkomst tussen u en GORTER LEGAL wordt opgesteld, besproken en getekend.

Stap 4

De werkzaamheden vangen aan. Pas vanaf dat moment wordt honorarium in rekening gebracht.

Stap 5

“Evaluatie” van de samenwerking vormt onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst, zodat een optimale samenwerking nagestreefd kan worden voor nu en eventueel in de toekomst.

Stap 6

Flexibiliteit ten aanzien van werkwijze, werktijden, aanpak of benadering kan te allen tijde geboden worden.